Undervisning i U&J


8. klasse

Undervisning i U&J

Din UU-vejleder underviser dig i det obligatoriske fag Uddannelse og Job. Det skal give dig en bedre forståelse af hvad du kan og vil, og du lærer mere om uddannelsessystemet. Desuden skal du arbejde med emner inden for arbejdsmarkedet. Du kommer også til at beskæftige dig med iværksætteri, arbejdsmiljø og meget andet.

Hovedemnerne i undervisningen er:

  • Det personlige valg
  • Fra uddannelse til job
  • Arbejdsliv