Vejledning


10. klasse

Vejledning

I løbet af 10. klasse skal du have fundet ud af, hvad du vil bagefter. Du kommer derfor til en eller flere vejledningssamtaler. Her vil der blive snakket om dit brobygningsønske og uddannelsesønske.

Samtalerne danner også baggrund for den uddannelsesparatheds-vurdering, du skal have for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

På mange 10. klasseskoler kommer vejlederen også ud i klasserne for at udbrede kendskabet til ungdomsuddannelser og for at hjælpe ved din endelige tilmelding til ungdomsuddannelse.