Undervisning i U&J


7. klasse

Undervisning i U&J

Undervisningen i Uddannelse og Job fortsætter i 7. klasse, så her vil du se mere til din UU-vejleder.

Du skal have 12 lektioner i Uddannelse og Job. Din UU-vejleder vil præsentere dig for de forskellige uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse samt fortælle dig om job og erhverv.

Du kommer til at gennemgå følgende hovedtemaer:

  • Det personlige valg
  • Informationssøgning
  • Ungdomsuddannelserne
  • Arbejdsmarkedet

Din vejleder vil skrive mere om indholdet af Uddannelse og Job på forældre- og elevintra.