Undervisning i U&J


6. klasse

Undervisning i U&J

Allerede i 6. klasse vil du møde din UU-vejleder. Her skal du nemlig have undervisning i faget Uddannelse og Job, og det er din UU-vejleder, der underviser. Du skal have 12 lektioner i Uddannelse og Job. Her vil din UU-vejleder blandt andet præsentere dig for de forskellige uddannelsesmuligheder, der er efter 9. klasse, og I vil komme ind på emner omkring job og erhverv.

I løbet af din udskoling vil du se meget mere til din UU-vejleder, når du fortsat skal have undervisning i Uddannelse og Job og deltage i vejledningsaktiviteter.

Din vejleder vil skrive mere om indholdet af Uddannelse og Job på forældre- og elevintra.