Brobygning


10. klasse

Brobygning

I 10. klasse skal du deltage i obligatorisk brobygningforløb. Det vil sige, at du skal besøge mindst èn ungdomsuddannelse. Et brobygningsforløb kan vare fra 2 til 10 dage.

Hensigten med brobygningen er at give dig et bedre grundlag for at foretage det endelige valg af ungdomsuddannelse. Du kommer ud og oplever miljøet og undervisningen på uddannelsen og får mulighed for at tale med elever og lærere.

Brobygningen kan foregå som:

  • dele af et grundforløb på en erhvervsuddannelse
  • dele af en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx)

Vejlederen hjælper dig med at finde ud af, hvilken eller hvilke ungdomsuddannelser du skal besøge og kan også hjælpe dig med tilmelding.