Uddannelsesplan


10. klasse

Uddannelsesplan

Alle unge i 10. klasse skal lave en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er en del af den ansøgning, som du skal sende til den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på efter 10. klasse. Den er samtidig et vigtigt hjælpeværktøj for dig når du skal blive mere afklaret omkring uddannelsesønsker.

I Uddannelsesplanen skal du præsentere dig selv og blandt andet fortælle om dine overvejelser i forbindelse med dit uddannelsesvalg. Du skal beskrive dine stærke og svage sider og angive, hvilke faglige mål du har med din uddannelse.

TIDSFRIST: Er du erklæret uddannelsesparat, har du og dine forældre sammen ansvaret for at uddannelsesplanen er udfyldt senest 1. marts. Det sker på www.optagelse.dk. Er du ikke erklæret uddannelsesparat, hjælper din UU-vejleder hjælpe dig og dine forældre med at udfylde uddannelsesplanen.

Du og dine forældre kan læse meget mere på UddannelsesGuiden.