Praktik


9. klasse

Praktik     

Din skole bestemmer om alle elever i 9. klasse kan komme i praktik. Det er frivilligt om du ønsker at deltage i praktik. Hovedreglen er at du selv skaffer din praktikplads. Praktikken varer 1 uge. Der er regler for om du får din transportudgift refunderet.

Download praktikfolder for at hente mere information og inspiration.

Download praktikseddel.