Vejledning


9. Klasse

Vejledning

I 9. klasse modtager du fortsat kollektiv vejledning – det vil sige gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter –  som skal hjælpe dig med at forberede dig til valg af ungdomsuddannelse. Her vil du blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så dit endelige valg sker på et reflekteret og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt nedenfor. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.

I den kollektive vejledning indgår:

  1. indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder
  2. vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
  3. introduktion til at arbejde med den nationale vejledningsportal, uddannelsesguiden ug.dk og eVejledningen
  4. orientering om hele uddannelsessystemet

I forbindelse med vejledningsaktiviteterne vil du også møde unge, som går på forskellige ungdomsuddannelser (ung-ungvejledning) og der vil være en uddannelsesaften for dig og dine forældre, hvor I kan møde vejledere, lærere og unge fra alle typer ungdomsuddannelse og 10. klassetilbud.

Har du en eller flere årsager særlige behov for vejledning, vil du modtage tilbud om individuelle vejledningsforløb med din UU-vejleder. Læs mere om individuel vejledning.