Er du uddannelsesparat?


8. klasse

Er du uddannelsesparat?

I 8. klasse skal du angive om du vil søge ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. Klasse. Din skole og UU-vejlereden vurderer om du vil være uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse efter 9/10. klasse. Af hensyn til dig starter den proces allerede i 8. klasse.

Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen og din UU-vejleder lægge en plan for, hvordan du bedst kan hjælpes til at blive uddannelsesparat. Det gøres i et samarbejde med skolen, dig og dine forældre.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse.