Vejledning


8. klasse

Vejledning

I 8. klasse kommer du til at beskæftige dig en del med det at vælge uddannelse. Du skal fortsat deltage i kollektiv vejledning. Kollektiv vejledning er gruppe- eller klassebaserede vejledningsaktiviteter, som skal hjælpe dig med at forberede dig til valg af ungdomsuddannelse. Her vil du blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så du kan træffe et velovervejet valg.

I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt nedenfor. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning, du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.

I den kollektive vejledning skal indgå:

  • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og e-Vejledningen
  • Orientering om hele uddannelsessystemet

Har du en eller flere årsager særlige behov for vejledning, vil du modtage tilbud om individuelle vejledningsforløb med din UU-vejleder.