STU


STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.  En STU varer som regel 3 år og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, fx praktikophold i virksomheder og institutioner.

 

Målet med en STU er at klæde dig bedst muligt på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. Samtidig kan en STU være springbræt til en uddannelse og/eller et arbejde – evt. i mere beskyttede rammer. En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet netop tager afsæt i og hensyn til dine interesser, kompetencer og behov. Ungdomsuddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb, hvor målet er at du skal udvikle dig. Der er altså ikke to uddannelser, der er ens.

 

Du skal visiteres til uddannelsen hvilket vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig uddannelsen. Man skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

 

Kontakt os og hør mere om dine muligheder:

Christina Crone_5052_tekst