EGU


EGU (Erhvervsgrunduddannelsen)

EGU er en 2-årig grunduddannelse for unge, som ønsker en praktisk uddannelse med tæt vejledning og støtte. Formålet er at unge udvikler personlige, social og faglige kompetencer til at fortsætte i kompetencegivende uddannelse eller klare sig på arbejdsmarkedet. Du skal visiteres til uddannelsen hvilket vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig uddannelsen.

Klik her for at læse mere om EGU

Kontakt en af vores EGU vejledere:

 

HELSINGØR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFREDENSBORG

Annette Lund-Larsen_5099_tekst   Bioern