Støtte på ungdomsuddannelser


Støtte på ungdomsuddannelser

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS), der kan hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse i lighed med andre elever/studerende.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

På nedenstående sider kan du læse meget mere om dine muligheder for støtte og hvordan du søger:

Undervisningsministeriets side om Specialpædagogisk Støtte

UddannelsesGuiden