Vision


Om UU-Øresund

Vision

Vores vision er at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse og vi via vejledningsarbejdet vil bidrage til mindre frafald  på ungdomsuddannelserne.  Derudover skal vi bidrage til at omvalg under uddannelsesforløbet begrænses i videst mulig omfang.

Vi vil tilvejebringe et tilstrækkeligt og nuanceret informationsgrundlag for de unge omkring den brede vifte af uddannelses- og erhvervsmuligheder, som de står overfor at skulle forholde sig til.

Vi vil bidrage til udviklingen af motiverede, handlekraftige og målbevidste unge individer, der via en nuanceret, grundig og realistisk indsigt i såvel de samfundsmæssige muligheder og realiteter som egne kompetencer og potentialer vil være i stand til at træffe en kompetent og selvstændig beslutning omkring valg af uddannelse og erhverv.

Vi vil medhjælpe til, at samfundet kan rumme den gruppe af unge mennesker, der af varierende årsager har behov for en særlig indsatshjælp.

Vi vil fremstå særdeles synlige og som den koordinerende instans for den unge i dets eventuelle møde med forskelligartede behandlingstilbud og foranstaltninger.

I tæt samarbejde med regionens øvrige partnere på beskæftigelses- og uddannelsesområdet vil vi understøtte samfundets mål om veluddannede borgere og høj beskæftigelse og understøtte målene omkring livslang læring og selvstændighedskulturen.