Mission


Om UU-Øresund

Mission

Vores mission er at udøve et kvalificeret vejledningsarbejde for børn og unge fra 7. klasse til og med 29 år med henblik på, at den enkeltes valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for individet selv og for samfundet generelt.

En af vores særlige opgaver er at sætte ekstra fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov og at yde en særlig vejledningsindsats overfor denne mangfoldige gruppe således, at disse børn og unge ligeledes opnår et tilstrækkeligt grundlag for at komme ind på og forblive på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Dette indebærer, at vi vil arbejde med særlige målrettede tilbud til denne gruppe børn og unge alt afhængig af de aktuelle forhold og vilkår, som gør sig gældende.

I forbindelse med gruppen af børn og unge med særlige behov vil det være vores opgave at medtænke hele individets livssituation således, at der ikke udelukkende fokuseres på uddannelse og erhverv, men også på personlig udvikling og udvikling af social kompetence generelt.